TIEKĖJO ANALIZĖS ATASKAITOS

  • Visos
  • Įvykiai
  • Sutartys
  • Pasiūlymai
  • Klientai
  • Konkurentai
  • Partneriai
  • Suvestinės

Įvykiai

Informacija apie tiekėjo pateiktus pasiūlymus, pasiūlymų vertinimus, pasirašytas sutartis.

Įvykiai

Įvykiai

Informacija apie tiekėjo pateiktus pasiūlymus, pasiūlymų vertinimus, pasirašytas sutartis.

Sutarčių dinamika

Sutarčių suma ir kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal pasirinktą kriterijų.

Sutarčių dinamika

Sutarčių dinamika

Sutarčių suma ir kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal pasirinktą kriterijų.

Grupavimo kriterijai: sektorius, prekės/paslaugos pavadinimas pagal BVPŽ klasifikatorių, pirkėjas, pirkimo būdas, pasiūlymų vertinimo kriterijus, pasiūlymų pirkime.

Sudarytos sutartys

Susipažinkite su detalia sutarties informacija.

Sutarties informacija

Sudarytos sutartys

Susipažinkite su detalia sutarties informacija: sutarties sudarymo data, pabaiga, suma su PVM, pirkėjas, tiekėjas (-ai), pirkimo objektas, sektorius, pirkimo būdas, dalių sutartyje.

Tiekėjo pasiūlymų dinamika

Pasiūlymų kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal pasirinktą kriterijų.

Pasiūlymų dinamika

Tiekėjo pasiūlymų dinamika

Pasiūlymų kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal pasirinktą kriterijų: pasiūlymo vertinimo rezultatas, sektorius, prekės/paslaugos pavadinimas pagal BVPŽ klasifikatorių, pirkėjas, procedūros pabaiga, pirkimo būdas, pasiūlymų vertinimo kriterijus, pasiūlymų kiekis pirkime.

Tiekėjo pasiūlymai

Susipažinkite su detalia pasiūlymų informacija.

Tiekėjo pasiūlymai

Tiekėjo pasiūlymai

Susipažinkite su detalia pasiūlymų informacija: vokų atplėšimo data, užimta vieta, kaina, pirkėjas, tiekėjas (-ai), pirkimo dalies pavadinimas, sektorius, pasiūlymų skaičius, pirkimo būdas, atmetimo priežastys, atmestų pasiūlymų pirkime, vertinimo kriterijus, pirkimo procedūros pabaiga.

Sutarčių su klientais dinamika

Sutarčių suma ir kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal pirkėją.

Sutarčių su klientais dinamika

Sutarčių su klientais dinamika

Analizuokite sutarčių su klientais tendencijas. Sutarčių suma ir kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal pirkėją.

Tiekėjo klientai

Pirkėjas, sutarčių suma, sutarčių kiekis, dalių sutartyse, vidutinė sutarties trukmė.

Tiekėjo klientai

Tiekėjo klientai

Pirkėjas, sutarčių suma, sutarčių kiekis, dalių sutartyse, vidutinė sutarties trukmė.

Tiekėjo konkurentai

Pirkimų kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal konkurentą.

Konkurentų suvestinė

Tiekėjo konkurentai

Pirkimų kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal konkurentą.

Partnerio ir tiekėjo SUTARČIŲ dinamika

SUTARČIŲ suma ir kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal partnerį.

Sutarčių su partneriais dinamika

Partnerio ir tiekėjo SUTARČIŲ dinamika

SUTARČIŲ suma ir kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal partnerį.

Partnerio ir tiekėjo PASIŪLYMŲ dinamika

PASIŪLYMŲ kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal partnerį.

Pasiūlymų su partneriais dinamika

Partnerio ir tiekėjo PASIŪLYMŲ dinamika

PASIŪLYMŲ kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal partnerį.

KONTRAKTAI.EU – pasiūlymų, sutarčių analizė viešajame sektoriuje.

Užsakykite

... prieigą prie pasirinkto tiekėjo,
pirkėjo ar sektoriaus duomenų.

Analizuokite

... sukauptus pasiūlymų, sudarytų
sutarčių duomenis.

Gaukite

... pranešimus apie
pirkimų įvykius.