PIRKĖJO ANALIZĖS ATASKAITOS

  • Visos
  • Įvykiai
  • Sutartys
  • Pasiūlymai
  • Tiekėjai
  • Suvestinės

Įvykiai

Informacija apie pirkėjui pateiktus pasiūlymus, pasiūlymų vertinimus, pasirašytas sutartis.

Įvykiai

Informacija apie pirkėjui pateiktus pasiūlymus, pasiūlymų vertinimus, pasirašytas sutartis.

Sutarčių dinamika

Sutarčių suma ir kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal pasirinktą kriterijų.

Sutarčių dinamika

Sutarčių suma ir kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal pasirinktą kriterijų.

Grupavimo kriterijai: sektorius, prekės/paslaugos pavadinimas pagal BVPŽ klasifikatorių, pirkimo būdas, pasiūlymų vertinimo kriterijus, pasiūlymų pirkime.

Sudarytos sutartys

Susipažinkite su detalia sutarties informacija.

Sudarytos sutartys

Susipažinkite su detalia sutarties informacija: sutarties sudarymo data, pabaiga, suma su PVM, tiekėjas (-ai), pirkimo objektas, sektorius, pirkimo būdas, dalių sutartyje.

Pasiūlymų pirkėjui dinamika

Pasiūlymų kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal pasirinktą kriterijų.

Pasiūlymų pirkėjui dinamika

Pasiūlymų kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal pasirinktą kriterijų: pasiūlymo vertinimo rezultatas, sektorius, prekės/paslaugos pavadinimas pagal BVPŽ klasifikatorių, procedūros pabaiga, pirkimo būdas, pasiūlymų vertinimo kriterijus, pasiūlymų kiekis pirkime.

Pasiūlymai pirkėjui

Susipažinkite su detalia pasiūlymų informacija.

Pasiūlymai pirkėjui

Susipažinkite su detalia pasiūlymų informacija: vokų atplėšimo data, užimta vieta, kaina, tiekėjas (-ai), pirkimo dalies pavadinimas, sektorius, pasiūlymų skaičius, pirkimo būdas, atmetimo priežastys, atmestų pasiūlymų pirkime, vertinimo kriterijus, pirkimo procedūros pabaiga.

SUTARČIŲ su tiekėjais dinamika

SUTARČIŲ suma ir kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal tiekėj.

SUTARČIŲ su tiekėjais dinamika

Analizuokite SUTARČIŲ su tiekėjais tendencijas. SUTARČIŲ suma ir kiekis kiekvienais metais, grupuojant pagal tiekėją.

Tiekėjų sutartys su pirkėju

Tiekėjas, sutarčių suma, sutarčių kiekis, dalių kiekis sutartyse, vidutinė sutarties trukmė.

Tiekėjų sutartys su pirkėju

Tiekėjas, sutarčių suma, sutarčių kiekis, dalių kiekis sutartyse, vidutinė sutarties trukmė.

KONTRAKTAI.EU – pasiūlymų, sutarčių analizė viešajame sektoriuje.

Užsakykite

... prieigą prie pasirinkto tiekėjo,
pirkėjo ar sektoriaus duomenų.

Analizuokite

... sukauptus pasiūlymų, sudarytų
sutarčių duomenis.

Gaukite

... pranešimus apie
pirkimų įvykius.