PRIVATUMO NUOSTATOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. KONTRAKTAI.EU gerbia kiekvieno asmens teisę į privatumą.
1.1. Privatumo nuostatos skirtos apsaugoti ir ginti KONTRAKTAI.EU vartotojų asmeninius ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimosi.
1.2. Tiekdami Jums paslaugas ir siekdami pagerinti jų kokybę, mes neišvengiamai turime rinkti tam tikrus Jūsų duomenis, kuriuos apdorodami teikiame paslaugas ir geriname jų kokybę.
1.3. Šiose nuostatose išdėstyti tokios informacijos rinkimo ir naudojimo pagrindai, kurių mes įsipareigojame laikytis.
1.4. Šios privatumo nuostatos galioja visoms KONTRAKTAI.EU paslaugoms.
1.5. Vartotojų duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios privatumo nuostatos, Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą.
1.6. Vartotojai, nurodydami savo duomenis, patvirtina, kad duomenys yra teisingi ir sutinka, kad KONTRAKTAI.EU juos valdys ir tvarkys šiose privatumo nuostatose bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.


2. SĄVOKOS

2.1. Portalas – internetinė svetainė, pasiekiama internetiniu adresu http://kontraktai.eu .
2.2. KONTRAKTAI.EU – internetinis portalas, priklausantis UAB "Viešųjų pirkimų technologijos", juridinio asmens kodas 303379156, adresas Parko g. 16-2, Avižienių km., Vilniaus raj.
2.3. Vartotojas – bet kuris prie portalo prisiregistravęs juridinis asmuo, kuris yra užpildęs registravimo formą ir pateikęs duomenis, pagal kuriuos jį galima identifikuoti.
2.4. Partneriai – asmenys, su kuriais KONTRAKTAI.EU bendradarbiauja teikdami paslaugas svetainėje.
2.5. Slapukas – nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui, besilankančiam portale;
2.6. Vartotojo duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant partnerius.

3. DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

3.1. Visi registracijos formoje ir vartotojo profilyje nurodyti duomenys yra naudojami nepažeidžiant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.
3.2. Kiekvienas portalo vartotojas yra identifikuojamas įvedant savo elektroninį paštą ir slaptažodį, kuris suteikiamas registracijos/slaptažodio suteikimo metu arba kurį vartotojas nurodė slaptažodžio pakeitimo metu.
3.3. Kiekvienas KONTRAKTAI.EU vartotojas privalo užtikrinti, kad savo slaptažodžio neatskleis tretiesiems asmenims.
3.4. KONTRAKTAI.EU niekada nei elektroniniu paštu, nei telefonu nereikalaus pateikti vartotojui savo slaptažodžio. KONTRAKTAI.EU neatsako už žalą, atsiradusią dėl to, kad vartotojas savo slaptažodį atskleidė tretiesiems asmenims.
3.5. Renkama informacija:
3.5.1. Jūsų pateikiama informacija. Tai informacija, kurią prašome pateikti kai Jūs prisiregistruojate prie KONTRAKTAI.EU sistemos - pvz. Jūsų el.pašto adresas, vardas, pavardė ir bendrovės, kurios vardu veikiate, rekvizitai. Taip pat tai informacija, kurią Jūs pateikiate naudodamiesi paslaugomis.
3.5.2. Slapukai. Kai apsilankote KONTRAKTAI.EU, į Jūsų kompiuterį įrašomas slapukas (-ai). Slapukas - tai nedidelis failas, kuris leidžia Jūsų naršyklei atpažinti KONTRAKTAI.EU kiekvieną kartą kai čia apsilankote. Slapukų įrašymo funkciją galima išjungti naršyklės nustatymuose, tačiau taip gali neiveikti dalis KONTRAKTAI.EU paslaugų. Slapukas gali perduoti informaciją apie techninius Jūsų kompiuterio duomenis ir nustatymus tokius kaip pvz. ekrano raiška, naudojama naršyklė ir operacinė sistema ir kt.
3.5.3. Užklausų registrai. Kiekvieną kartą kai apsilankote KONTRAKTAI.EU, mūsų sistema automatiškai gali išsaugoti tokią informaciją, taip pat gali būti išsaugoma informacija apie Jūsų paieškos užklausas. Registruose taip pat gali būti išsaugoma užklausų datos ir laikas, bei nformacija susiejanti užklausas su Jumis pvz. IP adresas, slapuko informacija ir kt.
3.6. Informacijos rinkimo tikslai.
3.6.1. KONTRAKTAI.EU paslaugų tiekimui užtikrinti.
3.6.2. Pateikti vartotojams aktualią informaciją.
3.6.3. Pritaikyti portalą vartotojo poreikiams.
3.6.4. Portalui administruoti.
3.6.5. Daugeliui mūsų paslaugų tiekti - yra būtina Jūsų kompiuterio techninė ir nustatymų informacija.
3.6.6. Paslaugų tiekimo saugumui užtikrinti - mes prašome Jūsų prisiregistruoti. Mokamų paslaugų užsakymui, mums būtina žinoti Jūsų atstovaujamą Juridinį asmenį, duomenis atsiskatymui, sąskatos išrašymui.
3.6.7. Trečiosioms šalims suteikiant statistinę informaciją apie portalo vartotojus, neidentifikuojant atskiro vartotojo.
3.6.8. KONTRAKTAI.EU teikiamų paslaugų kokybei gerinti. Norėdami teikti Jums kokybiškas paslaugas ir nuolat jas tobulinti, galime nuolat analizuoti Jūsų pateiktų užklausų žurnalus ir slapukų surinktą informaciją. Taip pat ši informacija gali būti naudojama gerinant reklamos rodymą t.y. siekiant vartotojui rodyti tik jam aktualią informaciją.

4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

4.1. Priėjimas prie surinktos informacijos yra įmanomas tik įgaliotiems asmenims t.y. KONTRAKTAI.EU ir mūsų partnerių (subrangovų) darbuotojams, kuriems ši informacija būtina, kad galėtų ją apdoroti pagal savo pareigas sutinkamai su informacijos naudojimo tikslais išdėstytais šiose nuostatose. Visi darbuotojai, turintys priėjimą prie Jūsų informacijos, yra susaistyti pareiginėmis nuostatomis atitinkančiomis šias privatumo nuostatas, konfidencialumo sutartimis ir įstatymų numatytais apribojimais. Pažeidus šiuos įsipareigojimus, jiem gali būti taikomos drausminės, administracinės ir baudžiamoji atsakomybė, be to, esant turtinei žalai, jiems taikoma ir civilinė atsakomybė.
4.2. Siekiant apsaugoti Jūsų informaciją imamės atitinkamų priemonių nuo nesankcionuoto jos naudojimo, peržiūros, redagavimo ar sunaikinimo - šiam tikslui pasiekti be kitų taip pat naudojamos šifravimo bei fizinės apsaugos priemonės.
4.3. Be aiškaus vartotojo sutikimo KONTRAKTAI.EU nei atlyginant, nei neatlygintinai neteikia vartotojų asmeninių duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus atvejus, kai:
4.3.1. Yra vartotojo ar naudotojo sutikimas tokius duomenis teikti;
4.3.2. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką yra būtina tokius duomenis pateikti teisėsaugos institucijoms;
4.3.3. Būtina užkirsti kelią galimoms nusikalstamoms veikoms;
4.3.4. To reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.
4.4. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu keisti registracijos formoje nurodytus duomenis, išskyrus elektroninio pašto adresą, kuris identifikuoja vartotoją.
4.5. Norėdami susipažinti su mūsų turima Jūsų asmenine informacija, galite kreiptis į mus su atitinkamu prašymu. Pažymime, kad nemokamai suteiksime Jums šiuos duomenis kartą metuose, jei jums to prireiks dažniau, galime paprašyti padengti savo išlaidas šiems veiksmams atlikti. Susipažinę su šiais duomenimis, turite teisę prašyti ištaisyti juose esančius netikslumus.
4.6. Jeigu susipažinęs su savo asmeniniais duomenimis Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis turi teisę kreiptis į KONTRAKTAI.EU, prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis ir (arba) sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus.
4.7. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal prašymą pateikusio subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.
4.8. KONTRAKTAI.EU duomenis saugo 5 (penkerius) metus nuo jų pateikimo, išskyrus atvejus, kai duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą ir Lietuvos Respublikos įstatymų draudžiamą veiką, asmens tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas valstybės įgaliotų teisėsaugos institucijų tyrimas.
4.9. KONTRAKTAI.EU taip pat turi teisę duomenis saugoti ilgiau nei 5 (penkerius) metus, jeigu dėl atitinkamo Vartotojo veiksmų yra gavusi kitų vartotojų skundų arba buvo pastebėta, jog Vartotojas pažeidė Privatumo nuostatas ir kitų KONTRAKTAI.EU portalo taisyklių nuostatas.
4.10. Apie visus asmens duomenų saugojimo pažeidimus, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų veiksmų, Vartotojas privalo nedelsiant pranešti portalo administratoriui.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Šios privatumo nuostatos yra taikomos tik KONTRAKTAI.EU paslaugoms. KONTRAKTAI.EU sistemoje yra pateikiamos nuorodos į kitas svetaines. KONTRAKTAI.EU neatsako už šių svetainių turinį, o taip pat jų taikomas privatumo nuostatas.
5.2. Šios privatumo nuostatos įsigalioja 2014 m. rugsėjo 01 d.

Jei jums kyla klausimų dėl KONTRAKTAI.EU privatumo nuostatų prašome susisiekti su mumis el.paštu info@KONTRAKTAI.EU.

KONTRAKTAI.EU – pasiūlymų, sutarčių analizė viešajame sektoriuje.

Užsakykite

... prieigą prie pasirinkto tiekėjo,
pirkėjo ar sektoriaus duomenų.

Analizuokite

... sukauptus pasiūlymų, sudarytų
sutarčių duomenis.

Gaukite

... pranešimus apie
pirkimų įvykius.